Fri September 17, 2021   |   جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مقـالات  |  گالری تصاویر  |  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما
     اهمیت شهر پایدار

اهمیت شهر پایداردر پایان قرن بیستم انسانها تجربه ای بی سابقه از دخالت در طبیعت دارند. انسان خود را طوری تربیت کرده که به یک گونه شهری تبدیل شده است. در نگاه دیگر شهرستانها در حال تبدیل شدن به زیستگاه اصلی ما انسانها هستند. در آغاز قرن بیست یکم شهرستانها در مورد سرنوشت انسان تصمیم می گیرند و این شهرستانها هستند که با عملکرد خود، وضعیت طبیعت زیست کره را تعیین می کند. از اینرو وضعیت به سمت و سویی پیش خواهد رفت که جهان پایدار بدون شهرپایدار پایدار وجود نخواهد داشت.
به نظر می رسد برای ما ایجاد یک جهان متشکل از شهرهای قابل بقا ، بدون توجه به سازگاربودن شهر ها با محیط زیست، و فائق آمدن به مسائل اجتماعی و اقتصادی غیر ممکن باشد. بعید است دوام انسان با روحیه شهر نشینی که نیازمند بهره برداری از منابع طبیعی از مناطق دور و نزدیک است بدون توجه به ظرفیت معمول زیست کره امکان پذیر باشد.حال سوال این است که آیا شهرها می تواند خود را به سیستم های خود تنظیم که برای آینده رفاه بشریت حیاتی است تجهیز کنند؟
این موفقیت یا شکست شهر نشینی است که با سرنوشت بشر گره خورده است و نزدیک شدن بشر به این موفقیت یا شکست به تعیین سرنوشت مرتبط است. در نگاهی اجمالی به تاریخ بشریت ما نام بسیاری از شهرستانها و شهرهای کوچک وبزرگ را می شنویم که به طور مداوم برای مدت هزار سال یا بیشتر وجود داشته اند، ولی دیگر به بیابان بی حاصل تبدیل شده اند. آنها پس بعد از بین بردن محیط های محلی که یا از آنها منابع مورد نیاز خود را بیش از توان طبیعت تآمین می کردند، و یا زیر فشار فجایع اجتماعی و یا جنگ روبرو شده و فرو پاشیدند.انسان قرن حاضر باید از تاریخ درس بگیریدو مطمئن شویدکه شهرستانها نه فقط از لحاظ اجتماعی ، اقتصادی باید قابل دوام باشند بلکه باید سازگار با محیط زیست پایدارنیز باشند.
تعریف کلمه یا واژه شهر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، بسته به این است که چه مقدار از حومه های اطراف آن تحت لوای آن شهرگنجانده شده است.
بر اساس یک تخمین حدود 80 درصد از جمعیت اروپا، آمریکا و استرالیا در شهرستانها زندگی می کنند. درآسیا و آفریقا این درصد جمعیت شهری کمتر است و توزیع جمعیت در بین شهر و نقاط روستایی نزدیک به همدیگر است. با رشد اقتصادی رقم افزایشی سرعت در حال تغییر وضعیت موجود وجود دارد.
امروزه این رشد اقتصاد جهانی است که با شهرنشینی همراه است. با توجه اینکه شهرستانها به عنوان مکان هایی که بیشتر فعالیت های اقتصادی در آنجا صورت می گیرد جایی هستند که در آن ثروتهای کلان تولید می شود، در طول چند دهه گذشته افزایش با رشد شهرنشینی شدت اثرات در جهان طبیعی تا حد زیادی یافته است. اماکن شهری بیش از 2 درصد از سطح زمین را به خود اختصاص داده اند این درحالی است که بیش از 75 درصد از منابع جهان را مصرف میکنند. آنها مقدار مشابهی از مواد زائد را در طبیعت تخلیه مینمایند.
امروزه قدرت تجاری شهرستانها به وارونگی استفاده از منابع طبیعی و محصولات مصرفی بستگی دارد.
در سال های اخیر توجه برنامه ریزان و متفکران بر حل مشکلات مرتبط با چگونگی رفع محرومیت، بیگانگی، جرم و جنایت و نارضایتی اجتماعی در اماکن شهری متمرکز شده است. شهرستانها به عنوان مراکز فرهنگی توجه زیادی به خود جلب کرده اند. مشکلات زیست محیطی در شهرستانها در شیبی تند به طور گسترده ای به اطلاع عموم میرسد، به خصوص کسانی که در معرض آلودگی هوا و آب، عدم وجود سطح قابل توجهی از استاندارد های بهداشتی و مدیریت زباله و کاری نامناسب و شرایط نامناسب مسکن قرار دارند.
در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه بویژه در جوامع فقیر ، تهدید ناشی از بیماری های همه گیرکه ساکنان شهرها را در معرض خطر قرار میداد، نسبت به گذشته بسیار کم رنگ شده است. چون که در مورد مدیریت پسماند های شهری چاره جویی میشود. این توسعه شهری است که با مصرف منابع کلان همراه است. مردم ساکن در اماکن شهری کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری درمصرف سوخت ، فلز، چوب، گوشت و محصول تولید شده نسبت به همتایان خود در مناطق روستایی دارند.به همین دلیل لازم است که بایستی دست اندرکاران برای اطمینان از اجرای سیاست های و طرح های مناسب برای استفاده موثر از منابع توسط شهرستانهادقت و برنامه ریزی لازم را به عمل آورند.
تاریخ به ما می آموزد که چگونه بسیاری از شهرستانهای پررونق از مسیر تهیه غذا و محصولات مورد نیاز خود از مناطق حومه شهرها اطمینان حاصل میکردند. برخی از شهرهای قرون وسطی اروپا حلقه متحد المرکز از باغ ،بازار، جنگل، مزرعه و چراگاه بود این موضوع در مورد بسیاری از شهرستانهای قاره آسیا و کشور خودمان نیز وجود داشته است. شهرهای کنونی و آینده باید از این گونه تجربیات موفق گذشته استفاده کنند.
شهرهای مدرن امروزی مسیر های متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش گرفته اند. هزینه های حمل و نقل در فاصله های کوتاه بی معنی شده است. میتوان گفت شهرهای امروزی در حال حاضر در حال وصل شدن به مناطق داخلی کشور جهانی هستند. پرداخت یارانه های دولتی در زیرساخت های حمل و نقل این فرایند را تسهیل کرده است. با وجود معاهدات تجارت جهانی وتاثیر آن در تعیین سرنوشت اقتصاد ملی و محلی، محل واقعی شهرها کم کم در حال از دست دادن اهمیت خود را است.
امروزه بسیاری از روستاهای سنتی دیگربه زمین های کشاورزی و جنگل اطراف خود به عنوان پایه هایی که امور اقتصادی و معیشت آنها به آن به بستگی دارد، توجه نمی کنند. امروزه مردم فقط به بسیج منابع برای تولید محصولات نگاه میکنند. تحرک وفعالیت شهرستانها در امتداد جاده ها، راه آهن، راه های هوایی و خطوط تلفن سرچشمه میگیرد. گسترش و پراکندگی مناطق شهری تا کنون در راستای گسترش خطوط بزرگراه ها و یا خطوط راه آهن به خارج شهر صورت گرفته است . در صورتی که در شهرهای مدرن گسترش شهرها با برنامه ریزی های لازم برای کاهش میزان تردد برای دسترسی به مراکز خرید ...؛ با هدف کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی های زیست محیطی صورت میپذیرد.. بازیافت زباله های شهری می تواند به کاهش استفاده از منابع منجر شده و ضمن ایجاد بستری برای مشاغل جدید با تولید برخی مواد جدید مورد مصرف در ساختمانها و طرح های معماری می تواند عملکرد زیست محیطی ساختمان در شهرها را بهبود بخشد. شهرها می توانند روش های جدید برای حمل و نقل عمومی برنامه ریزی و مدیریت کنند. ما می توانیم تجربه های خود از زندگی شهری فعلی را برای تنظیم یک دهکده جدید شهری بهبود ببخشیم.
شهر پایدار با هدف فعال کردن همه شهروندان برای رفع نیازهای خود و به منظور ارتقاء رفاه وکیفیت زندگی شهری بدون آسیب رساندن به محیط طبیعی ویا به خطر انداختن شرایط زندگی دیگران در زمان حال حاضر و یا در آینده سازماندهی می شود. این هدف نیازمند آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت عمومی برای ارتقای آگاهی مردم از نیازهای عمومی جامعه مانند دسترسی به هوا با کیفیت خوب ،آب و مواد غذایی سالم ، مسکن مناسب، آموزش با کیفیت کودکان وجوانان و جلب رضایت بخش از کار افتاده جامعه میباشد. در شهر های پایدار همه شهروندان باید قادر به پاسخگویی به نیازها خود بدون آسیب رساندن به محیط باشند.
در سطح و مقیاس محلی تمرکز ما بیشتر در رابطه با ثبات اقتصادی به جای ثبات زیست محیطی است. در صورتی که عصر جهانی شدن، شغل های محلی را تبدیل به یک کالا نادرکرده است در بسیاری از شهرها اولویت ها بر اساس رفاه مردم تعیین و مشخص میگردد. دست اندرکاران امور مدیریت شهری باید نقشی مستقیم در حصول اطمینان از تداوم رفاه برای مردم شهر خود باشند. تحقق این امر باید با ثبات اقتصادی همراه باشد.
سازگاری با محیط زیست می تواند شغل در سطوح محلی تولید کند. این امر می تواند به جای تاکید بر اشتغال در صنایع استخراجی به کار در حفاظت از منابع تغییر جهت دهد. این امر با افزایش بازیافت و بهره وری انرژی در شهر قابل تحقق است. مدیریت شهری باید شهرخود را به عنوان یک ارگانیسم فعال سازگار با محیط زیست و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پایدار در نظر گرفته و برای اداره آن برنامه ریزی هدفمند انجام دهد. اجری چنین مفاهیم را می توان از طریق گسترش همکاری بین مقامات شهری و سازمان های غیر دولتی به اجرا گذاشت.
در شهر پایدار بهره گیری از تکنولوژی های جدید ارتباطی گریزناپذیر است.بهره گیری از شبکه های ارتباطی داخلی می تواند جریان ارتباط بین بخش های مختلف یک شهر را بهبود بخشد.ما هنوز نیازمند تمرین ویاددگیری فرایند میان جریان فعال و جاری موجود در شهر و چگونگی بهبود این جریان فعال شهری به منظور کاهش اثرات مخرب آن بر روی بوم شناسی هستیم. با اتخاذ راه ها و روش ها ی موثر ما می توانیم عملکرد شهرها را به سمتی پیش ببریم که کمتر و کمتر مضر و اسراف گرایانه از آنچه آنها در حال حاضر هست ، سوق دهیم.
این نوشته سه مفهوم مکمل (مقیاس مناسب، تمامیت و ارتباط) را در ذهن برجسته میکند، در بحث مقیاس ما باید مشخص کنیم که شهرما بخشی از وضعیت موجود است یا فراتر از آن ، به لحاظ تمامیت شهر ما باید طوری سازماندهی شود که ما احساس کنیم تصمیم گیری سهم عمده ای از زندگی ما را شکل میدهد. ما باید شهررا عنوان یک کل که منظور از آن درک معنای کامل از توسعه پایدار شهری است ، در نظر بگیریم.ما می خواهیم یک حس جدیدی از ارتباط درسطح محله، شهر و سپس ارتباط مردم در سراسر جهان برای تآمین رفاه نسل حاضر و همچنین به نسل های آینده را دنبال کنیم.

 
 
 
 
© 2010 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۷۹,۱۵۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
 
 
 
 
 
لینک های مرتبط
شورای اسلامی شهر همدان
شهرداری همدان
معاونت اداری و مالی
معاونت برنامه ریزی و توسعه
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان