Thu May 24, 2018   |   پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مقـالات  |  گالری تصاویر  |  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٧ تعداد بازدیـد : ٣٧۵   بازگشت
 
 
 بيانيه دبير علمي اولين همايش ملي شهر سبز

 

 

 بيانيه همايش ملي شهر سبز پايدار

با سلام و درود بر ارواح طيبه و بلند شهدا، اين سرو قامتان هميشه ماندگار تاريخ، مردان مردي که عاشقانه از آب و خاک و جغرافياي ايران زمين، با ثبت حماسه هاي بزرگي صيانت و حفاظت کردند، انسانهايي که حافظ ادبيات واقعي در مفهوم آب و خاک به عنوان دو /2 عنصر مهم در حيات بشري شدندکه ما در اين روزها بتوانيم در آرامش و امنيت کامل، با نگرشي سبز اين انديشه هاي والا را که الهام گرفته از مکتب بزرگ اسلام است ارج نهاده و با برگزاري يک همايش در مقياس کشوري با عنوان شهر سبز پايدار براي حفظ آب و خاک و حيات طبيعي در حدود تنور مملکتي باشيم که با خون شهيدان بزرگي از فرزندان عزيز اين مملکت آبياري و روئيده شده است و لذا ما هم با اعتقادي راسخ در نگرشي الهام گرفته از اين مکتب در اين نشست علمي که با معرفي همدان به عنوان اولين شهر سبز پايدار جهان اسلام صورت گرفت؛ سبز انديشيدن، رويانيدن و حفظ جوانه هاي زيستن را در آغوش طبيعت با رويکردي عالمانه و گاهي نقادانه در روزهاي دوم و سوم اسفند در شهر همدان، پاي دامنه هاي زيبايي الوند، آبشار گنجنامه، باغ هاي مصفي در دره هاي عباس آباد برگزار کرديم.

شهري با آتشفشاني خاموش تا يخچال در دل کوه، با رودهايي خروشان از اين سرزمين سر منشأ بخشي از حيات آبي شمال و جنوب ايران زمين هستند.

رود هاي گاماسياب و قره سو که از اين سرزمين جاري و به کرخه پيوسته و ...

به خليج فارس مي ريزند و رود تلوار که به سفيد رود و سپس به درياچه خزر مي پيوندد؛ آراي اينجا شهري با ويژگي هاي متنوع اکو توريستي و ژئو توريستي فراوان با تاريخي چند هزار ساله است، آري اينجا همدان است پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين، کانون شکل گيري اجتماع انساني همان هگمتانه و يا آماداي، مرکز آغاز زندگي مدني در ايران، چنانچه اولين شکل ارتباط هنر در زندگي ايراني آنهم در قلب سنگي  از جنس پولاد در دل کوه بانشاني از گنجنامه و کتيبه هاي تاريخي آن در صفحه اي گرانيتي که تصويري از نگرش با هم زيستن را به مفهوم واقعي ايراني با درکي وسيع و شعوري بسيط به تصوير کشيده است.

شهري که ساخت نظام سکونتيش اولين بار در دل کوه با معماري صخره اي با طبيعت پيوند زده شد شهر مردان عارف و صوفي مسلکي همچون باباطاهر عريان، امير سيد علي همدان، عين القضاة همداني و شهري که شيخ الرئيس بوعلي سينا صاحب قانون و شفاء در آن آراميده است و مکتب شفاء از اين ديار فرزندي به جهان دانش تقديم کرد که ابداع کننده قلب مصنوعي در دنيا شد.

امروز در آئين اختتاميه برگزاري همايش ملي شهر سبز پايدار، قلب تپيدهء جامعه نخبگي، عالمان و انديشمندان اين شهر که با نام عالم بزرگي چون آخوند ملاعلي همداني مانوس است ، براي داشتن شهري سالم در امروز و براي فرزندانمان در فردا مي تپد مسئوليتي بس عظيم اما دستاني بس کوتاه با نگرش در افق هاي بلند با چشماني منتظر در تصميم گيريهاي سازنده و زندگي ساز امروز افتخار دارم با کمال مسرت به نمايندگي از جامعه دانشگاهي استان و اساتيد و دانشجويان مراکز علمي بر تفکر و بالنده اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر همدان، روساي محترم شوراي اسلامي شهر از آغاز فعاليت اين دوره تاکنون در خلق مرکز مطالعات و پژوهش به عنوان اولين گام در شروع و آغاز فعاليت دوره چهارم و برگزاري اين همايش که مولود تفکر اين مرکز بوده را به عنوان گل سر سبد يک اقدام ماندني تبريک و تحسين بگويم به نيابت از شوراي اسلامي شهر همدان و شهردار محترم و رئيس محترم شوراي اسلامي شهر همدان و از تلاش بي وقفه اساتيد محترمي که از دانشگاههاي بوعلي سينا، دانشگاه آزاد اسلامي همدان دانشگاه صنعتي، دانشگاه پيام نور و ساير موسسات آموزش عالي با کميته علمي همايش با برگزاري جلسات متعدد در برنامه ريزي و داوري مقالات همکاري داشتند نهايت سپاس و امتنان را داشته باشيم و با ذکر نام تعداد معدودي از اين عزيزان در متن بيانيه همايش قدردان بخش بسيار اندکي از تلاش آنها باشم.

جناب آقاي دکتر نيلي        جناب آقاي سبحان           جناب آقاي دکتر بابک معيني

جناب آقاي دکتر مرادي     جناب آقاي دکتر شعبانيان   جناب آقاي دکتر عزيزيان

جناب آقاي دکتر چراغي     جناب آقاي دکتر ترکاشوند  جناب آقاي دکتر شهرام

جناب آقاي سجاد زاده     جناب آقاي دکتر الياسي       جناب آقاي دکتر طبي مسرور      جناب آقاي  دکتر ذوالحواريه

 

هر چند بايد اذعان داشت تجلي عيني اين همايش را بايد در تراوش توليدات با بيش از 26 سخنراني و 49 مقاله ارائه شده بصورت پوستر، با حضور سبز انديشمندان و محققيني جستجو کرد که در نشست هايي تخصصي در دوازده محور تعيين شده به ماهيت و ذات همايش معنا بخشيدند.

در پايان مجدداً ضمن تشکر از بينش متعالي مديريت شهري و مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان در نزذيک کردن علم و عمل و فراهم ساختن تقارب منظرو ديدگاه دانشگاهي و سيستم اجرايي کلي در 20 بند که منتج از ارائه مقالات همايش، نشست هاي تخصصي آن و نتايج برخي جلسات کميته علمي همايش است مي پردازم.

1- حفظ و صيانت از اراضي باغي و زراعي پيرامون شهرها

2- تجديد حيات و باز آفريني جلوه هاي طبيعي و چشم اندازهاي زيباي آن در شهر ها

3- مديريت صحيح از منابع آب و خاک در شکل بهره برداري از آن

4- استفاده از گونه هاي گياهي و درختان متناسب با اقليم هر منطقه شهري با تاکيد بر گونه هاي کم مصرف آن.

5- ممانعت از توسعه کاربري هاي ناسازگار و ناهمگون از جمله رشد و توسعه کاربري هاي اداري در مناطق طبيعي، تفرجي و توريستي شهرها به هدف حفظ شادابي اجتماع شهروندي و همگون ساختن شکل عملکردي شهرها

6- جلوگيري از تغيير کاربري هاي فضاي سبز شهري به عرصه هاي ناهمگون

7- استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و دور شدن از مصرف انرژي فسيلي و آلوده کننده در تاسيسات شهري

8- مديريت صحيح در حمل و نقل و ترافيک شهري به منظور کاهش آلودگي هاي محيطي

9- ممانعت از آلوده کردن آب و خاک در شکل توسعه زندگي شهر نشيني

10- توجه به حفظ و صيانت شرايط اقليمي شهر با حفظ کريدور جريان هوا با مديريت صحيح و مناسب ساخت و ساز هاي بلند مرتبه در پهنه هاي طبيعي.

11- توجه به رشد هوشمند شهرها با رويکرد حفظ هويت تاريخي و فرهنگي

12- توجه به موضوع مهم تغييرات اقليمي و بکارگيري سيستم هاي مدرن در پيش بيني مخاطرات طبيعي براي کاهش آسيب هاي مادي و معنوي.

13- توجه به حيات گونه هاي گياهي و جانوري پيرامون شهر در قالب مديريت حريم شهرها با جلوگيري از دست اندازي افراد سود جو و توسعه خارج از برنامه صنايع کارگاهي و آلاينده

14- توجه به موضوع مهم جمع آوري زباله هاي شهري، پسماندها و بهره برداري اقتصادي از آن در بازيافت و توليد انرژي

15- تقويت و احياء مناطق اکوتوريستي شهرها و جلوگيري تخريب و ويراني آن تحت عنوان جذب سرمايه گذار

16- طراحي الگوهاي صحيح هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي در ايجاد روان آبهاو سيلاب هاي شهري

17- توجه به موضوع مهم ريزگردها در مناطق جنوبي و جلوگيري از کاهش مخرب آن در سلامت شهروندان و هموطنان عزيز

18- توجه به گردشگري سلامت در ابعاد شکل توسعه اقتصادي و اجتماعي با رويکرد شهر سالم

19- طراحي و ايجاد فضاهاي مناسب با مولفه هاي ارتقاء و بهبود کيفيت زندگي با تاکيد بر نشاط اجتماعي در شهر دوستدار کودک

20- بهبود و افزايش حضور پذيري افراد کهنسال در فضاهاي شهري با مولفه هاي شهر دوستدار سالمندان

21- تداوم فعاليت دبيرخانه شهر سبز پايدار و ارزيابي سالانه تلاش هاي صورت با رويکرد شهر سبز پايدار

22- تداوم برگزاري همايش و ارتقاء برگزاري آن  از ملي به بين المللي در سال آينده با همکاري مجمع شهرداران آسيايي با تشکيل کميته هاي علمي و اجرايي آن در شهر همدان.

 

محمد رحماني

دبير علمي همايش

 
     
 
 
 
 
 
© 2010 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٩ کاربران آنلاین :
۳۹,۶۲۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
 
 
 
 
 
لینک های مرتبط
شورای اسلامی شهر همدان
شهرداری همدان
معاونت اداری و مالی
معاونت برنامه ریزی و توسعه
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان